Additional dye options for spectral sensitization of photo processes in silver stearate—silver bromide system

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33910/2687-153X-2021-2-3-110-114

Keywords:

spectral sensitization, thermally developable photographic materials, silver stearate–silver bromide structure, lightguide mechanism, luminescence of adsorbed dyes, computer calculations

Abstract

The paper discusses spectral sensitized photo processes in silver bromide caused by dyes adsorbed on the surface of silver stearate via the lightguide mechanism and a direct hit of the luminescent light from dye molecules localized near the microcrystal of silver bromide to the microcrystal of silver bromide. The paper submits an estimation of the contribution of dye molecules localized on the surface of silver stearate to overall spectral sensitization. These calculations demonstrate that the contribution of dye molecules adsorbed on the particle of silver stearate to spectral sensitization of silver stearate—silver bromide structure is comparable to the contribution of dye molecules placed on the microcrystal of silver bromide. Dye molecules localized on the particle of silver stearate allow to raise the efficiency of spectral sensitization by 40 to 60 percent.

References

Akimov, I. A., Cherkasov, Yu. A., Cherkashin, M. I. (1980) Sensibilizirovannyj fotoeffekt [Sensitized photoeffect]. Moscow: Nauka Publ., 384 p. (In Russian)

Castro, R. A., Goryaev, M. A., Smirnov, A. P. (2017a) Dielectric properties and structural features of “silver stearate — adsorbed dye rhodamine 6G’” system. Smart Nanocomposites, 8 (2), 315–317. (In English)

Castro, R. A., Goryaev, M. A., Smirnov, A. P. (2017b) Non-Debye dielectric response in monolithic layers of silver stearate. Physics of the Solid State, 59 (2), 262–267. https://doi.org/10.1134/S106378341702010X (In English)

Ermolaev, V. L., Sveshnikova, E. B., Bodunov, E. N. (1996) Inductive-resonant mechanism of nonradiative transitions in ions and molecules in condensed phase. Physics-Uspehi, 39 (3), 261–282. https://doi.org/10.1070/PU1996v039n03ABEH000137 (In English)

Goryaev, M. A. (1991) Termoproyavlyaemye fotomaterialy na osnove neorganicheskikh sistem [Thermally developped photographic materials based on non-organic systems]. Zhurnal nauchnoj i prikladnoj fotografii, 36 (5), 421–430. (In Russian)

Goryaev, M. A., Kolesova, T. B., Timokhina, M. N., Gulkova, I. M. (1992) Formirovanie fotograficheskikh svojstv termoproyavlyaemykh fotomaterialov na osnove solej serebra [Formation of the photographic properties of the photothermographic materials based on silver salt]. In: Yu. A. Vasilevskij et al. (eds.). Tekhnologiya i svojstva materialov dlya zapisi informatsii [Technology and materials properties for data recording]. Moscow: NII Khimfotoproekt Publ., pp. 67–77. (In Russian)

Goryaev, M. A. (1994a) Control of photochemical sensitivity of thermally developable silver materials. Russian Journal of Applied Chemistry, 67 (6), 858–860. (In English)

Goryaev, M. A. (1994b) Lightguide mechanism of spectral sensitization of photoprocesses with dyes in an insolator-semiconductor system. Soviet Technical Physics Letters, 20 (11), 871–872. (In English)

Goryaev, M. A., Shapiro, B. I. (1997) Sensibilizatsiya serebryanykh termoproyavlyaemykh fotomaterialov v blizhnej infrakrasnoj oblasti [Sensitization of silver heat-developable materials to the near-IR range]. Zhurnal nauchnoj i prikladnoj fotografii, 42 (2), 65−67. (In Russian)

Goryaev, M. A. (1998) Dopolnitel’nye puti povysheniya effektivnosti spektral’noj sensibilizatsii fototermograficheskikh sistem [Additional ways for enhancing spectral sensitization of photothermographic materials]. Zhurnal nauchnoj i prikladnoj fotografii, 43 (3), 1–8. (In Russian)

Goryaev, M. A., Smirnov, A. P. (2012) Spektral’naya sensibilizatsiya fototermograficheskikh materialov i opticheskie svojstva stearata serebra [The spectral sensitization of photothermographic materials and the optical properties of silver stearate]. Izvestia Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A. I. Gertsena — Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences, 144, 29–36. (In Russian).

Goryaev, M. A. (2015) Dye sensitization of photoconductivity of polycrystalline silicon. Russian Journal Physical Chemistry A, 89 (12), 2320–2321. https://doi.org/10.1134/S0036024415120146 (In English)

Goryaev, M. A. (2016) Sensitized photoconductivity in silicon. In: 13th International scientific-technical conference on actual problems of electronic instrument engineering (APEIE). Novosibirsk: IEEE Publ., pp. 24–26. https://doi.org/10.1109/APEIE.2016.7802242 (In English)

Goryaev, M. A. (2018) Sensitized photovoltaic effect in silicon. In: 14th International scientific-technical conference on actual problems of electronic instrument engineering (APEIE). Novosibirsk: IEEE Publ., pp. 13–15. https://doi.org/10.1109/APEIE.2018.8545466 (In English)

Goryaev, M. A. (2019) Spectral sensitization of photo-EMF in monocrystalline silicon. Optics and Spectroscopy, 127 (1), 167–169. https://doi.org/10.1134/S0030400X19070087 (In English)

Goryaev, M. A., Smirnov, A. P. (2020a) Dye sensitizated photoprocesses in “silver stearate — silver bromide” system. Physics of Complex Systems, 1 (1), 10–14. https://doi.org/10.33910/2687-153X-2020-1-1-10-14 (In English)

Goryaev, M. A., Smirnov, A. P. (2020b) Luminescence of organic sensitizing dyes adsorbed on silver stearate. AIP Conference Proceedings, 2308 (1), article 030007. https://doi.org/10.1063/5.0035225 (In English)

Gratzel, M. (2003) Dye-sensitized solar cells. Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews, 4 (2), 145–153. https://doi.org/10.1016/S1389-5567(03)00026-1 (In English)

James, T. H. (1977) The theory of the photographic process. New York: Мacmillan Publ., 562 р. (In English)

Kabanov, V. A. (ed.). (1974) Entsiklopediya polimerov. T. 2: L — Polinoznye volokna [Polymer encyclopedia. Vol. 2: L — Polynosic viscose rayon fiber]. Leningrad: Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1032 columns. (In Russian)

Morgan, D. A. (1993) 3M’s dry silver technology — an ideal medium for electronic imaging. The Journal of Photographic Science, 41 (3), 108–109. https://doi.org/10.1080/00223638.1993.11738502 (In English)

Sahyun, M. R. V. (1998) Thermally developable photographic materials (TDPM): A review of the state-of-the-art in mechanistic understanding. Journal of Imaging Science and Technology, 42 (1), 23–30. (In English)

Smirnov, A. P., Castro, R. A., Goryaev, M. A., Fomicheva, E. E. (2017) Dielectric relaxation and charge transfer in silver stearate with adsorbed dye Rhodamine 6G layers. Universitetskij nauchnyj zhurnal — Humanities and Science University Journal, 27, 69–77. (In English)

Published

07.09.2021

Issue

Section

Condensed Matter Physics